Den usynlige hånd og andre essays

Min essaysamling udkom 21.2.2022 på forlaget Attika. Den koster 160 kr og kan købes på Attikas hjemmeside attika.dk eller www.werkshop.dk.

De 14 essays handler om, hvordan mennesker reagerer på forskellige fænomener i tilværelsen. Bogen indledes med reflektioner om den omsiggribende fedmeepidemi. I de to essays om hhv. tvangsfjernelser af børn og børneopdragelse uddybes mine synspunkter om to emner, der har været til debat i medierne. En mere personlig drej ning får de to essays om hhv. Facebook og den aktuelle kønskamp, og hvordan den argentinske tango kunne virke som en forenende faktor. I samlingen indgår også en række forfatterportrætter om bl.a. Suzanne Brøgger og Edith Södergran. “Den usynlige hånd” er tematisk vidtspændende, men den bliver også et slags skjult sammenbindende led i bogen.

Læs Thomas Nydahls anmeldelse her:
http://nydahlsoccident.blogspot.com/2022/02/viveca-tallgren-den-usynlige-hand-andre.html

LEKTØRUDTALELSE fra DBC:

I vurderingen står der ganske rigtigt, at emnerne spænder vidt og kunne være lidt bedre bundet sammen, men vurderingen ender med følgende: «Bogen indeholder fine betragtninger og kan inspirere til at dykke yderligere ned i de portrætterede kunstnere.»

Kommentar af Martin Enckell, finlandssvensk digter:

«Stor tack för den fina solfjädern av essäer! Resonemangen kring alla möten med människor och fenomen i såväl vardag som i det mer extraordinära gav många nya infallsvinklar och även igenkännandets glädje. Och boken blev även en vila, förde bort tankarna från allt det förfärliga som pågår.» (21.3.2022)

I essayet “I Kafkas fodspor” vil Sara Høyrup have rettet “Damen fra Børns Vilkår” til “magtudøveren selv”, dvs. selve barnefjerneren.