Receptionen af Fernando Arrabal

«Frygten for guden Pan»

Arrabal var sammen med Beckett og Ionesco en central figur i 50’ernes og 60’ernes absurde teater og anses for at være Spaniens internationalt mest opførte dramatiker. Men i sit hjemland har han været en kontroversiel og skandaleombrust figur.

“El temor al Dios Pan” (Frygten for guden Pan) er et studie i receptionen/modtagelsen af Arrabals værker i hans hjemland Spanien, men også i andre lande. Den græske gud Pan, halvt menneske halvt ged plejede at forskrække mennesker fra vid og sans og blev for Arrabal symbolet på livets uforudsigelighed. Pan gav navnet til Panik-bevægelsen, som Arrabal skabte sammen med Alejandro Jodorowski og Roland Topor. Bevægelsen hylder humoren, det groteske og dobbelttydigheden i vores tilværelse.

Arrabals opvækst i Franco-tidens Spanien og hans fars forsvinden kort efter Borgerkrigens slutning lagde grunden til hans ønske om at gå imod strømmen, dvs. imod det fremherskende normsystem i Francos Spanien. Hans artikler og skønlitterære tekster vakte forargelse og harme hjemlandet, og med tiden blev han en enfant terrible i sit hjemland og sad også en måned i fængsel i Madrid i 1967, fordi han som dedikation i en af sine bøger skrev “Jeg skider på Gud, Fædrelandet og alt det andet”.

Efter demokratiets indførelse i Spanien erklærede Arrabal sig som modstander af alle former for totalitarisme, heriblandt kommunismen og Castros cubanske regime, hvilket også gjorde ham upopulær i venstreorienterede kredse i Spanien. I Frankrig, hvor han har boet lige siden 1954 i et frivilligt eksil, har han været højt respekteret som dramatiker.

Jeg fandt de stærke reaktioner på Arrabals værker og udtalelser interessante og begyndte at arkivere dem. Professor Francisco Torres Monreal lånte mig velvilligt en stor samling avisudklip med reaktioner på Arrabals værker, som bidrog til tilblivelsen af min bog “El temor al dios Pan”, som handler om receptionen af Arrabal. Bogen udkom i 2005 på forlaget Libros del Innombrable i Zaragoza, Spanien.

ANMELDELSER OG UDTALELSER:

  • Takket være Viveca Tallgren ved vi, at de samfund, der baserer sig på normer og regler og begrænser den fri tænkning og adfærd, let fremkalder en tilbøjelighed til at overvåge næsten for at finde ud af, om han/hun overholder reglementet. […] Heldigvis findes der lyspunkter i dissidensen, som Viveca Tallgrens bog “Frygten for guden Pan, Libros del Innombrable.” Javier Esteban, chefredaktør for det spanske universitetstidsskrift Generación XXI, april 2005.
  • Din bog har lært mig noget nyt om Fernando Arrabal“. Dr. Erik Hirsch, Institut für Romanistik der Universität Jena.

En anmeldelse af Javier Esteban: